Certificats d'Eficiència Energètica

Què és?
El Certificat d’Eficiència Energètica és un document que avalua l’habitatge, local o equipament en referència a la seva eficiència energètica en funció a les seves característiques, tancaments, instal·lacions, etc.

El document defineix una qualificació que va de la A a la G, segons sigui el seu comportament energètic, i proposa mesures per a millorar aquest comportament i per tant en la contribució de l’estalvi energètic.

Qui la necessita?

El Certificat d’Eficiència Energètica és obligatori per a:

1) Tots els edificis de nova construcció.

2) Els immobles existents següents, que s'ofereixin a venda o lloguer:

- Habitatges.

- Oficines i despatxos.

- Locals comercials.

- Naus industrials (per a les oficines i zones que no siguin les dedicades exclusivament a taller o processos industrials).

3) Edificis on l'autoritat pública ocupa 500 m2 freqüentats habitualment per al públic.

 

Els propietaris, gestors i agents immobiliaris estan obligats a oferir la venda o lloguer dels immobles amb aquest certificat d'eficiència energètica i a anunciar-los amb la lletra de qualificació corresponent.

 

És de caràcter voluntari a la resta de casos i als següents immobles:

- Edificis protegits, religiosos, agrícoles o industrials (zones de taller o processos industrials).

- Edificis provisionals d'ús inferior a 2 anys.

- Habitatges amb ús inferior a 4mesos/any i 25% de consum d'energia que resultaria d'ús anual.

- Edificis aïllats de fins a 50 m2.

- Edificis destinats a demolició o a reformes importants.

 

El Certificat d’Eficiència Energètica té una validesa de 10 anys.

 

Quina documentació es necessita per a la tramitació?
Per a preparar un Certificat d’Eficiència Energètica d’un habitatge, local, nau o equipament existent, cal una visita d’un tècnic qualificat.

Per a preparar un Certificat d’Eficiència Energètica d’un edifici de nova construcció cal fer-ho des de la fase de projecte, consulteu-nos i us informarem.


Contacte