CertificatsImmobiliaris.com és un servei d'arquitectura i arquitectura tècnica gestionat i ofert per ABXarquitectura, especialment orientat per a oferir un servei integral a les immobiliàries, empreses i privats, per a assessorar en diversos aspectes i resoldre els tràmits tècnics administratius que són necessaris en moltes operacions de compra-venda i lloguer d'immobles. Així mateix oferim els serveis tècnics que poden ajudar als seus clients, empreses o ciutadania en general per al seu habitatge o negoci.