Urbanisme i Planejament

Oferim els nostres serveis tècnics especialitzats en urbanisme a aquells propietaris de finques que vulguin modificar-les, així com en treballs d'Assessorament i de Planejament Urbanístic.

 

Assessorament

- Assessorament urbanístic de viabilitat i d'usos de solars segons normativa i planejament vigent.

- Assessorament en cerca de sòl.

- Anàlisi i estudis d'Aprofitament urbanístic.

 

Planejament

- Agregació/Segregació de parcel·les.

- Estudis, projectes i modificacions de planejaments urbanístics.

- Projectes d'urbanització i de paisatgisme.

- Plans Especials.

- Plans d'Actuació Urbanística.

 

 

Contacte