Cèdul·les habitabilitat

Què és?
La Cèdul·la d’Habitabilitat és un document que acredita que l’habitatge compleix amb les normatives vigents en matèria d’habitabilitat i que és apte per a ser destinat com a tal.

Qui la necessita?
La Cèdul·la d’Habitabilitat és obligatori per a tots els habitatges que s’ofereixin a la venda o lloguer i per a contractar els subministraments d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions.
Actualment la Cèdul·la d’Habitabilitat té una validesa de 15 anys.

Quina documentació es necessita per a la tramitació?
Per a preparar la Cèdul·la d’Habitabilitat d’un habitatge, cal la visita d’un tècnic qualificat i la documentació següent:
- Dades del propietari (nom i DNI).
- Nom i telèfon de la persona de contacte.
- Nº de referència cadastral.
- En cas de renovació de cèdul·la, còpia de la cèdul·la que acaba de caducar.
- En cas d'inexistència de cèdul·la anterior, còpia d'escriptura amb descripció del immoble.

Contacte